قابل توجه کلیه فراگیران آموزشگاه شعبه مشهد

 

آموزشگاه کارآفرین جوان شعبه خو د را در شهر مشهد تا ابتدای سال 1392 تعطیل نموده است قابل ذکر است که شعبات شهر های  تهران ، کرمانشاه ، سلیمانیه عراق فعال بوده و آماده پذیرش فراگیران میباشد .

فراگیران و کارآموزانی که در آموزشگاه مشهد ، آموزش دیده اند و در آزمونهای نهایی قبول شده اند ، جهت دریافت گواهینامه خود میتوانند به آدرس زیر مراجعه نمایند .

کارآموزان فنی و حرفه ای : مشهد - میدان تلویزیون - مرکزشماره یک فنی و حرفه ای - واحد آموزشگاه آزاد - جناب آقای رضوانی

فراگیران شرکت های تعاونی : با آقای مهندس محمودی تماس حاصل فرمایند 09158056532

لیست گواهینامه های صادر شده و آماده تحویل فنی و حرفه ای

لیست گواهینامه های صادر شده و آماده تحویل شرکت های تعاون

/ 0 نظر / 45 بازدید